KTH Vattencentrum

KTH Vattencentrum (WaterCentre@KTH) är en ny plattform för innovation och tvärvetenskapligt samarbete över vetenskapliga och organisatoriska gränser. Centret startade i februari 2017 med finansiering från KTH, i samverkan med Stockholms Stad, IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholm Environment Institute SEI. Vi ser fram emot utmaningsdrivet samarbete med många fler organisationer på vattenområdet de kommande åren.

EVENTS

Inga aktuella kalenderhändelser just nu.

Collected list of water events