Doktorsintervjuer 2017

Doktorsintervju

"The Openness Buzz" - Öppenhet i planering, politik och politiska beslutsprocesser

Anna Lundgren har i sin avhandling analyserat hur begreppet öppenhet tolkas i planering, politik och politiska beslutsprocesser. Titeln "The Openness Buzz" syftar på att öppenhet, att vara öppen, är ett uttryck som ofta används i olika planerings- och beslutssammanhang utan att precisera närmare vad som avses.

Doktorsintervju

Åtgärder för energieffektivisering i samband med renovering både miljöförbättrande och kostnadseffektivt

Marcus Gustafsson har studerat energirenovering av byggnader – mer specifikt om energiprestanda, miljömässiga och ekonomiska förutsättningar för energirenovering i olika europeiska klimat. Han hoppas att forskningen kan visa berörda myndigheter att energirenovering faktiskt kan vara kostnadseffektivt och leda till en ökad takt av energirenovering i Europa.

NEW DOCTOR

Data-based methodology for studying water and nutrient flows in river catchments

Lea Levi has studied the Sava River Catchment, an area that has previously been missing evaluation of long-term hydro-climatic and nutrient loading changes. The study also compared Sava results and methodologies with other regions in order to address their transferability and generality as well as usability in practice for various mitigation measures.

NEW DOCTOR

Biobased materials can mitigate the climate impact of the construction industry

In his doctoral thesis, Diego Peñaloza has used system analysis tool Life Cycle Assessment (LCA) and several "what if"-scenarios to understand the effects that increasing the use of biobased materials would have in the construction sector, more specifically concerning climate impact mitigation. He has also explored the effects on the whole Swedish building stock.

DOKTORSINTERVJU

Bättre och billigare konstruktionslösningar genom detaljerad kunskap om vibrationsöverföringsprocessen

Fanny Deckner har studerat vibrationsöverföringsprocessen i detalj i sin doktorsavhandling och utvecklat ett instrumenteringssystem och en numerisk modell. Målet är att bringa klarhet i vibrationsöverföringsprocessen för att kunna minimera vibrationer och även förutsäga vibrationsnivåerna redan innan byggnationen startar.

NEW DOCTOR

Addressing the culture of the architectural discipline

Brady Burroughs' doctoral thesis is a queer feminist project, written as a pulp fiction. With over 150 full graphic pages, a more familiar literary language, and various forms of writing, the project takes seriously, in an uncertain, improper and playful way, what is usually deemed unserious within the architectural discipline.

Undermining the usual order of architectural culture through queer feminist theory

Doktorsintervju

Hur påverkar miljöbedömningsmetoder arkitekter och arkitektur?

Marita Wallhagen har forskat kring miljöbedömningsmetoders relation och påverkan på miljön, arkitektur och arkitekter. Hennes avhandling visar bl.a. hur en miljöbedömningsmetods innehåll, struktur och definition av hållbar arkitektur påverkar utformningen av både arkitekturen och dess miljöpåverkan.

Miljöbedömningsmetoders påverkan på miljön, arkitektur och arkitekter

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-10-19