Institutionen för Byggvetenskap

Utbildning och forskning för hållbara byggnader och infrastruktur

The New Svinesund Bridge between Sweden and Norway

Byggvetenskap ägnar sig åt forskning och utbildning inom områdena byggmaterial och byggkonstruktion samt hus- och anläggningsteknik, samt dess inpassning i miljön (jord, berg och vatten).

Institutionen är organiserad i följande avdelningar:

Kalender

Doktorsintervju

Bättre och billigare konstruktionslösningar genom detaljerad kunskap om vibrationsöverföring

Fanny Deckner har studerat vibrationsöverföringsprocessen i detalj i sin doktorsavhandling och utvecklat ett system för instrumentering och en numerisk modell. Målet är att bringa klarhet i vibrationsöverföringsprocessen för att kunna minimera vibrationer och även förutsäga vibrationsnivåerna redan innan byggnationen startar.

Till sidans topp