Institutionen för Byggvetenskap

Utbildning och forskning för hållbara byggnader och infrastruktur

The New Svinesund Bridge between Sweden and Norway

Byggvetenskap ägnar sig åt forskning och utbildning inom områdena byggmaterial och byggkonstruktion samt hus- och anläggningsteknik, samt dess inpassning i miljön (jord, berg och vatten). Institutionen är organiserad i följande avdelningar: Betongbyggnad, Bro- och stålbyggnad, Byggnadsmaterial, Byggnadsteknik, Byggteknik och design, Installations- och energisystem, Jord- och bergmekanik,Strömnings- och klimatteknik samt vattendragsteknik.

Utbildningen bedrivs vid KTH Campus inom det 5-åriga civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnad samt de 2-åriga masterprogrammen Huskonstruktion och Infrastructure Engineering. Vid KTH Haninge ansvarar institutionen för huvuddelen av kurserna inom det 3-åriga högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design samt det 2-åriga högskoleprogrammet Byggproduktion.

Betydelse för samhället

Byggnader och infrastruktur har funnit lika länge som världens civilisationer. Idag tillhör anläggnings- och byggnadsindustrin de största och viktigaste aktörerna i den globala ekonomin. Något som visar på detta är att av Sveriges totala tillgångar utgör ungefär hälften värden i byggnader och ytterligare 10% utgörs av infrastruktur. Vidare uppskattas att 40% av alla energi- och materialkostnader, 40% av växthusgaserna samt 40% av allt avfall som genereras i Sverige kan härledas till landets byggnader och infrastruktur. För den enskilde utgör också boendet den största, enskilda kostnaden. Sammantaget innebär detta att byggindustrin står inför stora utmaningar då effekterna av klimatpåverkan, ökande energipriser, vattenbrist och dalande produktivitet blivit någonting som måste hanteras . Effektiva, långsiktiga lösningar kommer att kräva stora investeringar i multidisciplinär forskning och innovation på det nationella planet.

Institutionens vision för samtliga discipliner är att tillgängligöra grönare, smartare och resurssnålare byggnader och infrastrukturella system. Detta uppnås genom utbildning, utveckling och införande av innovativ teknik baserad på vetenskapliga grunder och systemtänkande.

Studentwebben

Studenter

På student- webben kan du som student hitta nyttig information om din utbildning och våra kurser.

DOKTORSINTERVJU

Nytt ramverk för kostnadseffektivt undermarksbyggande

Johan Spross har forskat om observationsmetoden i undermarksbyggandet. I sin avhandling har han kombinerat två designmetoder – observationsmetoden och sannolikhetsbaserad dimensionering – till ett sammanhängande ramverk.

Rationellt undermarksbyggande med observationsmetoden

Kalender

Till sidans topp