Byggnadsteknik

Välkommen

Byggnadsmaterial

Byggnadstekniken har som mål att anpassa byggnadskonstruktioner till brukarnas behov inom givna ramar som ges av ett uthålligt samhälle i form energieffektivitet och miljöpåverkan genom att konstruera och underhålla byggnader för, fuktsäkerhet, energieffektivitet, sund innemiljö och god akustisk miljö.

Kontakta oss:

Besöksadress: Brinellvägen 23, Stockholm
Postadress: Avdelningen för byggnadsteknik, KTH, 100 44 Stockholm
Telefon: 08-790 60 00

Till sidans topp