Institutionen för Fastigheter och Byggande

Våra nyckelområden innefattar:

  • Tillståndsfrågor i stadsbyggandet, markexploatering, ansvar och finansiering av infrastruktur, plangenomförande och fastighetsbildning, expropriation och ersättningsfrågor.

  • Bostads- och hyreslagstiftning, fastighetsförvaltning, fastighetsvärdering, marknadsanalys, prisbildning på bostäder och kommersiella fastigheter, fastigheter ur ett investeringsperspektiv och ur ett makroekonomiskt perspektiv.
  • Projektledning,  kommunikation och informationshantering i byggprocessen, projektutveckling, programskrivning, projekteringsledning, byggprojektledning, organisering, kunskapshantering och erfarenhetsåterföring, projektledningsstöd, byggandets informatik och logistik.

  • Finanssektorns roll i samhällsbyggandet, gränssnittet mellan kunder och bank-, finans- och försäkringsbolag, bank- och finansföretagens affärsmodeller, hållbar finansiell infrastruktur, fastigheter och finans.

Studentexpedition

Här hittar du information om vilka ärenden du kan få hjälp med.

UPPDRAGSUTBILDNING

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Arbetsgivare kan beställa utbildning från oss i form av färdiga kunskapspaket eller skräddarsydd utbildning.

Kommande event

Till sidans topp