Institutionen för Filosofi och Historia

Institutionen är en del av ABE-skolan, och består av två avdelningar: avdelningen för Filosofi och avdelningen för Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö. Prefektskapet är gemensamt, men administration och övrig verksamhet är fördelad till respektive avdelning. Institutionen ligger på Teknikringen 72-76 på KTH Campus.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för Filosofi och Historia
Senast ändrad: 2019-01-23