Institutionen för filosofi och historia

Institutionen bildades 2005 när dåvarande Institutionen för infrastruktur delades upp i fyra nya institutioner. Institutionen för filosofi och historia består av två avdelningar:

Till sidans topp