Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Vid Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö bedrivs forskning och undervisning om teknisk förändring i ett historiskt perspektiv.

Energiutblick 2017 - det hållbara energisystemet startar med samarbete

Den 14 mars 2017 var det dags för Sveriges energikonferens Energiutblick på Stockholm Waterfront Conference Centre. Fokus låg på omställningen till ett hållbart energisystem. Avdelningens Nina Wormbs talade om 'Att lyfta blicken - ett längre perspektiv på omställningar.'. Läs mer här!

Arne Kaijser's Farewell Lecture

Please follow this link  to enjoy professor Arne Kaijser's Farewell Lecture, held on the 23rd of February 2017.

Three talks by Erik Swyngedouw and Henrik Ernstson - Wits University

O Tempora! O Mores! Interrupting the anthropo-obscene: To re-politicise our current human-nonhuman moment in proper political and egalitarian terms. Read more here!

Dansk Phd-reform utvärderad

Tio år efter det att en panel ledd av professor Sverker Sörlin år 2006 föreslog en reform av dansk forskarutbildning och en fördubbling av dess volym har reformen nu utvärderats. Resultaten är mycket goda. Sverker Sörlin säger i en kommentar att han är mycket nöjd med resultatet men han tycker att humaniora och samhällsvetenskap prioriterats för lågt. Sådana kunskaper behövs för att bevara "rationalitet och upplysning" särskilt i vår tid.  Läs mer här!

Tensions of Europe Summerschool - Call for Proposals

The Tensions of Europe Early Career Scholars’ Group  organises the summer school “Borders and Crises in European Past and Present – angles from the history of technology” in connection to the 8th Tensions of Europe Conference  (Athens, 7-10 September 2017). Read more here! (docx 35 kB)

Should scientists stop flying?

Decoupling knowledge from carbon in an age of climate change. Join us for this challenging and crucial conversation on the relationship between post-carbon sustainability, mobility and knowledge production!

Date and Time: Tuesday, March 28, 2017, 10:00 AM – 12:00 PM

Click here to read more and to register.

Arctic imagination – transatlantiskt bibliotekssamarbete sätter fokus på Arktis

På 100 år har Arktis och Nordpolen förvandlats från gåtfulla och farliga till områden i stort behov av mänskligt skydd. Nu startar sex stora bibliotek i New York, Köpenhamn, Stockholm, Oslo och Nuuk ett unikt samarbete över Atlanten, Den 6 april: Vems ansvar är Arktis? – Stina Oscarson, debattör och dramatiker, och Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, samtalar om om det personliga ansvaret och de geopolitiska och ekonomiska konsekvenser de smältande isarna för med sig. Läs mer och se hela schemat här!

Statement on U.S Executive Order and Climate Policy

The Division expresses its support to the initiative. Please read the statement here!

Noordhoek eco-estates protect the rich from the reality of Masiphumelele

A stone’s throw from the working-class township of Masiphumelele, the Noordhoek mountains are being transformed into exclusive “eco-estates” which preserve apartheid geography just as the Group Areas Act did, write Bruce Baigrie and Henrik Ernstson. Read the full article on GroundUp here!

Till sidans topp