Science and Moderniztaion in Sweden, An institutional approach to historicizing the knowledge society

About the Project

The SMS program is coordinated by the Center for History of Science at the Royal Swedish Academy of Sciences (KVA). The program can be followed at this blog Vetenskapshistoria .

Funding Agency: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Duration: 2013-2017

Co-workers from the Division

Innehållsansvarig:Sofia Jonsson
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2019-06-03