50 år i rymden: Ett dokumentationsprojekt om svensk rymdverksamhet

Om projektet

Avdelningen bedriver för närvarande ett dokumentationsprojekt som svensk rymdverksamhet med stöd av Rymdstyrelsen, Vinnova, KTH Space och SSC.

Målet med projektet är att samla in, dokumentera, bevara och tillgängliggöra material om svensk rymdhistoria. Det är ett i första hand intervjubaserat projekt, kallat ”oral history”. Historiker som sysslar med det nyss förflutna använder sig ofta av intervjuer, men nästan lika ofta är dessa inte tillgängliga för andra. Ambitionen här är att istället göra den typen av material tillgängligt för vem som helst som är intresserad av svensk rymdverksamhet över tid och att det ska kunna utgöra grund för vidare forskning. Materialet kommer att finnas på Tekniska Museet men mycket kommer också att göras tillgängligt som pdf:er i allmänna databaser.

Vittnesseminarier och intervjuer

Inom projektet arrangerar vi fem vittnesseminarier kring olika intressanta och viktiga projekt och ämnen där en noga utvald grupp av aktörer får delta och minnas tillsammans. Seminarier spelas in och modereras av en väl insatt person. Seminarierna transkriberas och kontrolleras innan de trycks, dvs. alla som har yttrat sig får möjlighet att se den transkriberade och redigerade versionen. Materialet notas också för att vara så användbart som möjligt, dvs. redaktören förtydligar i noter förkortningar eller ger hänvisningar till rapporter, litteratur eller sakupplysningar.

Vi utgör också ett större antal intervjuer med centrala personer för svensk rymdverksamhet och ser till att dessa intervjuer transkriberas, rättas och görs tillgängliga.

Slutligen ska vi samla in personliga berättelser från vem som helst som vill dela med sig av sin egen rymdhistoria. Om du vill delta kan du hitta ett stöd med ett antal frågeområden här (pdf 27 kB) . När du har skrivit ner din berättelse skickar du den till rymdminnen@kth.se . Frågor kan ställas till Nina Wormbs ( nina@kth.se ).

Medarbetare

De som arbetar aktivt med projektet är Nina Wormbs (projektledare), Johan Gärdebo (forskningssekreterare) och Martin Emanuel (forskningssekreterare). Det finns också en referensgrupp. Ledamöter av referensgruppen är:

Kerstin Fredga, professor emerita i astrofysikalisk rymdforskning, tidigare bland annat generaldirektör för Rymdstyrelsen och preses för KVA

Arne Kaijser, professor i teknikhistoria, KTH

Per Lundin, docent i teknikhistoria, Chalmers

Lennart Lübeck, tidigare bland annat vd och styrelseordförande för Rymdbolaget

Johan Marcopoulos, Rymdstyrelsen

Arne Wittlöv, tidigare bland annat vice vd för Volvokoncernen och Volvo Aero

Här kan du läsa mer om projektet (pdf 71 kB)

Demonstration av hur raketen laddas i uppskjutningsanordningen i Nausta 1961. Bill Houston (t.v) och Hans Hammargren. Publicerad i DN 1961. Foto: Rolf Ericsson

Vittnesseminarium: Den svenska användningen av europeisk radarfjärranalys

Tid: 13 november, kl. 11-17.

Plats: KTH Open-Lab (Multipurposehallen), Valhallavägen 79, Stockholm.

Mer info: gardebo@kth.se, +4676 276 40 68

Inbjudan (pdf 171 kB)

Dela med dig av din rymdhistoria

Vi samlar in personliga berättelser från vem som helst som vill dela med sig av sin egen rymdhistoria. Om du vill delta kan du hitta ett stöd med ett antal frågeområden här (pdf 27 kB) . När du har skrivit ner din berättelse skickar du den till rymdminnen@kth.se . Frågor kan ställas till Nina Wormbs, nina@kth.se .

Senast den 7 januari vill vi ha din historia! 

Martin Emanuel
Martin Emanuel
Medarbetare
Johan Gärdebo
Johan Gärdebo
Medarbetare
Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2019-01-28