Arctic Norden: Science, Diplomacy and the Formation of a Post-War European North

Projektansvarig: Sverker Sörlin
Deltagande vid avdelningen: Anders Houltz
Anslagsgivare: Riksbankens Jubileumsfond
Period: 2007–2010

I detta projekt studeras bildandet av "arktiska Norden" som en samman¬sättning av vetenskap, diplomati och politik i en efterkrigskontext. Empirisk fokus ligger vid svenska och norska vetenskapliga förbindelser inom meteoro¬logi och glaciärforskning och deras betydelse för politik och diplomati, men perspektivet kommer också att omfatta ett bredare nordatlantiskt område. Analysen kommer att omfatta ideologiska aspekter av "nordism" som för¬sökte utvidga det nordiska samfundet till Finland och mildra politiska spänningar med Sovjetunionen. De norska och svenska forskarnas diplomat¬iska och politiska arbete kommer att studeras parallellt med deras vetenskapliga arbete. Med detta synsätt kommer upp¬rättandet av forsknings¬samarbeten, gemensamma expeditioner, forsknings¬stationer och anslutningar mellan laboratorium, fält och politik att förstås som en sammansatt process.

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2011-08-23