Klimatmodelleringens historia, 1950–1972

Projektansvarig: Sverker Sörlin
Deltagande vid avdelningen: Maria Bohn
Anslagsgivare: Stockholm Resilience Centre och interna medel
Period: 2007–2012

Klimatförändringar är ett för vår samtid ofrånkomligt problem, där den natur¬vetenskapliga kunskapens utveckling de senaste decennierna har präglats av en ökad användning av datorsimulerad modellering. Syftet med projektet är att undersöka klimatmodelleringens framväxt efter de första numeriska väder¬prediktionerna på tidigt 50-tal, i relation till datoriseringen av geofysiken, forskningsfinansiering, miljöfrågans ökade betydelse och politiseringen av geovetenskaperna.

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2011-08-24