Final Stories and Seeds Forum: Wall-E

Tid: On 2018-04-18 kl 18.00

Föreläsare: Presented by Sabine Höhler

Plats: KTHB Osquars backe 6

Innehållsansvarig:Sofia Jonsson
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2018-04-11