Higher seminar “Coal Lives. Italian Miners and the Metabolism of Coal in Wallonia, Belgium”

Final seminar in doctoral education. Opponent: Chris Sellers, Dept. History, Stony Brook University

Tid: Må 2019-10-28 kl 13.15 - 14.45

Föreläsare: Daniele Valisena, Division of History of Science, Technology and Environment, KTH

Plats: Seminar room, Teknikringen 74D, 5th floor

Innehållsansvarig:Sofia Jonsson
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2019-07-09