Higher seminar "Fascist colonial ecologies: Italian agricultural schemes in Libya (1922-1943)"

Tid: Må 2019-04-15 kl 13.15 - 14.45

Föreläsare: Roberta Biasillo, Division of History of Science, Technology and Environment, KTH

Plats: Seminar room, Div. History of Science, Technology and Environment (Teknikringen 74D, 5th floor)

Innehållsansvarig:Sofia Jonsson
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2018-12-13