Till innehåll på sidan

Higher seminar "Ideas and politics of Indigenous labour and northern development in postwar Canada"

Tid: Må 2021-05-03 kl 13.15 - 14.45

Föreläsare: Jean-Sébastien Boutet, Division of History of Science, Technology and Environment, KTH

Plats: zoom (contact seminar coordinator to register by sending an e-mail to: higher-seminar@kth.se)

Presentation by: Jean-Sébastien Boutet, Division of History of Science, Technology and Environment, KTH

(Starting time: TBD)

Mid-seminar in doctoral education.

Opponent: Heather Green, St Mary’s University 

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2021-02-10