Higher seminar “New territories of conflict and cooperation over water in an urbanising world”

Tid: Må 2019-10-14 kl 13.15 - 14.45

Föreläsare: Timos Karpouzoglou, Division of History of Science, Technology and Environment, KTH

Plats: Seminar room, Teknikringen 74D, 5th floor

Innehållsansvarig:Sofia Jonsson
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2019-07-09