Higher seminar: Nuclear reactors, technology policy, and the national interest: explaining energy transition decisions in France and Britain, 1961-79. StandUp for Energy post-doc project presentation

Tid: Må 2019-02-18 kl 13.15 - 14.45

Föreläsare: Tae Hoon Kim, Division of History of Science, Technology and Environment, KTH

Plats: Seminar room, Div. History of Science, Technology and Environment (Teknikringen 74D, 5th floor)

Innehållsansvarig:Sofia Jonsson
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2018-12-13