Higher seminar "Occluded waters: a retrospective assessment of the impacts of hydropower on Sami reindeer herding communities"

Tid: Må 2018-12-10 kl 13.15 - 14.45

Föreläsare: Rasmus Klöcker Larsen, SEI Stockholm Environmental Institute

Plats: Seminar room, Div. History of Science, Technology and Environment (Teknikringen 74D, 5th floor)

Innehållsansvarig:Sofia Jonsson
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2018-06-08