Till innehåll på sidan

Higher seminar "Oil will set us free? On OPEC and the New International Economic Order"

Tid: Må 2021-04-19 kl 13.15 - 14.45

Föreläsare: Marta Musso, Division of History of Science, Technology and Environment, KTH

Plats: zoom (contact seminar coordinator to register by sending an e-mail to: higher-seminar@kth.se)

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2021-02-04