Higher seminar: Carbon lives. Migrants and the metabolism of coal. The case of Wallonia, Belgium

Tid: Ti 2018-05-29 kl 13.15 - 14.45

Föreläsare: Daniele Valisena, Division of History of Science, Technology and Environment, KTH

Plats: Seminar room, Teknikringen 74D, 5th floor

Innehållsansvarig:Sofia Jonsson
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2018-02-02