Higher seminar: Expert Infrastructures in Grand Challenges. The Case of Geoengineering in the US

Tid: Må 2018-04-09 kl 13.15 - 14.45

Föreläsare: Julia Schubert, Forum Internationale Wissenschaft, University of Bonn

Plats: Seminar room, Teknikringen 74D, 5th floor

Innehållsansvarig:Sofia Jonsson
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2018-02-02