Higher seminar: From Macro to Micro Impacts of Science - A Framework for Responsible Impact Assessment

Tid: Må 2018-02-05 kl 13.15 - 14.45

Föreläsare: David Budtz Pedersen, Humanomics Research Centre, Aalborg University

Plats: Seminar room, Teknikringen 74D, 5th floor

Innehållsansvarig:Sofia Jonsson
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2018-02-02