Higher seminar: "Models of Nature on Indigenous Land"

Presentation of dissertation plan by :

Dmitry Arzyutov, Division of History of Science, Technology and Environment, KTH
“Models of Nature on Indigenous Land: Constructing the Soviet Arctic Environment With(out) Indigenous People”

Tid: Må 2018-05-14 kl 13.15 - 14.15

Föreläsare: Dmitry Arzyutov, Division of History of Science, Technology and Environment, KTH

Plats: Seminar room, Teknikringen 74D, 5th floor

Innehållsansvarig:Sofia Jonsson
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2018-03-27