Higher seminar: Remediation, Reconciliation and Redress - Repairing mining landscapes and healing relationships in Northern Canada

Tid: Må 2018-03-05 kl 13.15 - 14.45

Föreläsare: Arn Keeling, Department of Geography, Memorial University of Newfoundland

Plats: Seminar room, Teknikringen 74D, 5th floor

Innehållsansvarig:Sofia Jonsson
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2018-02-02