Higher seminar "The Discursive Formation of The Indies: Media and Environment in the Spanish Colonial Empire 1570-1620”

Tid: Må 2019-09-16 kl 13.15 - 14.45

Föreläsare: Adam Wickberg, Division of History of Science, Technology and Environment, KTH

Plats: Seminar room, Teknikringen 74D, 5th floor

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2019-07-09