Higher seminar: Whose Paths? Traversing landscape stories in Lebanon and the United States

Tid: Må 2018-04-23 kl 13.15 - 14.45

Föreläsare: Anne Gough, Division of History of Science, Technology and Environment, KTH

Plats: Seminar room, Teknikringen 74D, 5th floor

Innehållsansvarig:Sofia Jonsson
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2018-02-02