Litterärt skrivande om kunskap

Tid: On 2015-11-25 kl 10.00 - 12.00

Föreläsare: Sverker Sörlin

Plats: Linköpings universitet

delar med sig av sina erfarenheter kring litterärt skrivande och skapande vid ett seminarium anordnat av Avdelningen för Pedagogik och Didaktik, Linköpings universitet.

Innehållsansvarig:Sofia Jonsson
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2015-11-18