Presentation of dissertation plans by Alicia Gutting and Jasmin Höglund Hellgren

Tid: To 2019-09-05 kl 13.15 - 15.15

Plats: Seminar room, Teknikringen 74D, 5th floor

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2019-08-30