Division Researchers Presented Polar Research to Crown Princess

Publicerad 2019-02-15

On Wednesday, February 13, Dag Avango and Lize-Marié van der Watt from the Division met with the Crown Princess Victoria at the Swedish Polar Research Secretariat. Together with researchers from Umeå University, the University of Gothenburg, Stockholm University and Luleå University of Technology they presented on current Swedish polar research. 

Picture from Polarforskningssekretariatet

The Swedish Polar Research Secretariat's homepage can be found here , and a link to their Facebook page can be found here .

Innehållsansvarig:Sofia Jonsson
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2019-02-15