ERA-NET Cofund Smart Cities and Communities (ENSCC).

Publicerad 2019-09-17

Under hösten 2019 jobbar Katarina Larsen, forskare vid KTH, i ett samarbetsprojekt som startats upp mellan KTH och IQ Samhällsbyggnad. Initiativet ingår i en satsning av KTHs rektor för att stärka samarbete med strategiska samarbetspartners. Katarina kommer att jobba med en studie kring användarperspektiv på städers gröna infrastrukturer och hållbar stadsutveckling. Analysen kommer även att bidra till IQ Samhällsbyggnads arbete med forskningsprogrammet JPI Urban Europe inom utlysningen ERA-NET Cofund Smart Cities and Communities (ENSCC).

Vid KTH jobbar Katarina med frågor om hållbara städer och innovationsprocesser i kunskapsintensiva organisationer.

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2019-09-17