New blogpost up on Melting History!

Publicerad 2020-01-07

Read about all the preparations for the Arctic mission before the team leaves Buenos Aires on the blog here!

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2020-01-07