Nina Wormbs med flera i debattartikel om klimatkunskap och handling i ETC

Publicerad 2018-04-17

"I vanliga fall upplever människor obehag när en handling inte harmonierar med en intention, men om vi lyckas motivera det för oss själva kan vi leva med glappet. Ta flygandet. Det fortsätter att öka trots en ökad medvetenhet om klimathotet och flygets klimatpåverkan."

Läsa hela artikeln Nu måste klimatkunskap omsättas i handling på ETC:s hemsida.

Till sidans topp