Nina Wormbs: Så leder individens handlingar till kollektiva lösningar i klimatfrågan

Kulturdebatt i DN

Publicerad 2019-07-10

Från DN: Det finns en uppfattning att egna åtgärder mot utsläppen bara är en moralisk fråga och att endast kollektiva lösningar fungerar. Men det är en konstruerad motsättning, skriver Nina Wormbs: Spänningen mellan det individuella och det kollektiva kan lösas upp genom att vi samlas, i själva verket har individen nyckeln till den kollektiva lösningen.

Läs hela artikeln här !

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2019-07-10