Till innehåll på sidan

Fel av utredningen att främst fokusera på kommersialisering

Ett debattinlägg av flera av avdelningens forskare

Publicerad 2021-02-11

Utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid lärosätena riktar tydligt in sig på kommersialisering för industriell utveckling. Men nyttiggörande av forskning är ett bredare begrepp, skriver nio forskare vid den Vinnova­finansierade forskningsplattformen Making Universities Matter.

Debattinlägg i Universitetsläraren av Mats Benner, Ulrika Bjare, Anders Hylmö, Pauline Mattsson, Eugenia Perez Vico, Linus Salö, Sverker Sörlin, Emily Wise Lunds och Nina Wormbs.

Världen står inför väldiga samhällsutmaningar. Att främja rättvisa och demokrati, stoppa klimatförändringarna och hantera en pandemi är några exempel. Våra lärosäten spelar en viktig roll för att möta dessa utmaningar genom att tillsammans med andra samhälls­aktörer nyttiggöra den kunskap de besitter. Förutom att skapa innovationer inom fält som AI, bioteknologi och nya energisystem inbegriper lärosätenas nyttiggörande exempelvis att berika samhällsdebatten genom historiska skildringar och kritisk självreflektion, att vara en kunnig samtalspartner och rådgivare för skol- och politikutveckling och att vara en plats där olika aktörer kan nå ömsesidig förståelse och gemensamt kraftsamla kring demokratifrågor.

Läs hela inlägget här!

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2021-02-11