Forskarutbildning

Sugen på att forska? Ämnet lockar forskarstuderande från såväl tekniska ämnen som humaniora och samhällsvetenskap. Det fördjupar dagsaktuella frågor med historiska perspektiv, det söker svar som korsar nationella och disciplinära gränser.

Forskarutbildningen i teknikhistoria vid KTH inrättades i början av 1990-talet, och de första doktorerna utexaminerades 1997. Hösten 2011 hade tjugo doktorer fått ut sin examen. Därtill har avdelningen godkänt sju licentiat avhandlingar.

Forskarutbildningens namn är Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö. Utöver teknikhistoria innehåller den industriminnesforskning, vetenskapshistoria och miljöhistoria – samtliga kännetecknade av ett rumsligt eller materiellt perspektiv på det förflutna. Idag är utbildningen ledande inom sitt område i Sverige och Norden med gott internationellt rykte och starka internationella kontakter.

seminarium

Under perioden 2010-2016 har följande licentiat- och doktorsavhandlingar avlagts:

  • Maja Fjæstad: Visionen om outtömlig energi : bridreaktorn i svensk kärnkraftshistoria 1945-80 (Hedemora: Gidlunds, 2010).
  • David Nilsson: Pipes, Progress, and Poverty. Social and Technological Change in Urban Water Provision in Kenya and Uganda 1895-2010 (Stockholm, 2011).
  • Johan Gribbe: Stril 60 : Teknik, vetenskap och svensk säkerhetspolitik under det kalla kriget (Möklinta: Gidlunds, 2011).
  • Ingemar Pettersson: Handslaget : Svensk industriell forskningspolitik 1940-1980 (Stockholm, 2012).
  • Martin Emanuel: Trafikslag på undantag : Cykeltrafiken i Stockholm 1930-1980 (Stockholm: Stockholmia Förlag, 2012).
  • Petra Bauer: Sisters! Förhållandet mellan politisk handling och estetiska strategier i samtida film (licentiatavhandling; Stockholm, 2013).
  • Anna Åberg: A Gap in the Grid: Attempts to Introduce Natural Gas in Sweden 1967-1991 (Stockholm, 2013).
  • Carlos Cano Viktorsson: From Vision to Transition: Exploring the Potential for Public Information Services to Facilitate Sustainable Urban Transport (licentiatsavhandling; Stockholm 2014).
  • Eric Paglia: The Northward Course of the Anthropocene: Transformation, Temporality and Telecoupling in a Time of Environmental Crisis (Stockholm 2016).

I forskarutbildningen varvas avhandlingsförfattande med forskarutbildningskurser, dels i Avdelningens egen regi, dels vid andra lärosäten.

Hösten 2011 gav avdelningen kursen Teori och metod i historisk forskning, del 1 (7,5 hp)  (på engelska), under ledning av Sabine Höhler. Hösten 2012 gav avdelningen den internationella kursen "Geographies of Heritage: Cultures, Environments, and Conservation in Times of Global Change", featuring David Lowenthal (5 hp), under ledning av Libby Robin, och kursen Organisationsteori och historiska studier av teknik, vetenskap och institutioner (7,5 hp)  under ledning av Katarina Larsen.

Våren 2013 gav avdelningen kursen Teori och metod i historisk forskning, del 2 (7,5 hp) (på engelska), under ledning av Peder Roberts, kursen F1N5503 Introduktion till forskningsprocessen (7,5 hp)  (på engelska), under ledning av Sverker Sörlin och Ingemar Pettersson, och kursen Urban Ecology – As Science, Culture and Power (4,0 hp), under ledning av Henrik Ernstson. Hösten 2013 gav avdelningen kursen  Teori och metod i historisk forskning, del 1 (7,5 hp) (på engelska, med STS inriktning), under ledning av Sabine Höhler.

Våren 2014 gavs kursen Att kommunicera forskning (7,5 cp) under ledning av Maja Fjaestad, och kursen  Vizualizing the World - Making Sense of Our Environments , under ledning av Petra Gehring, Gabriele Gramelsberger, Mikael Hård, Sabine Höhler, Jens Lachmund, Josef Wiemeyer och Nina Wormbs.

Under hösten 2014 och våren 2015 gavs kursen AK3101 Perspektiv på vetenskap, teknik och landskap i tid och rum (15 hp)  (på engelska, olika lärare). Koordination: Sabine Höhler. Under våren 2015 gavs också kursen  Comparative Environmental History of Large Scale Technologies in the 20th Century (pdf 502 kB)  (på engelska), under ledning av Paul Josephson, Colby College, Maine, USA.

Hösten 2015 gavs kursen  F1N5503 Introduktion till forskningsprocessen (7,5 hp)  (på engelska), under ledning av Sverker Sörlin och Peder Roberts. För information om kursen se  F1N5503 Introduction english (pdf 130 kB)

Våren 2016 gavs kursen "Political Ecology" (7,5 hp, på engelska), under ledning av Marco Armiero (för information se  PhD Course Political Ecology VT2016 (pdf 109 kB)  ) och kursen  Organisationsteori och historiska studier av teknik, vetenskap och institutioner (7,5 hp)  (på engelska) under ledning av Katarina Larsen och Lars Geschwind. För information se  Schedule AK3016 OrgTheory and History VT2016 (pdf 77 kB)

Under hösten 2016 ger vi kursen "Environmental Humanities" (7,5 hp, på engelska), under ledning av Marco Armiero. För information om kursen se  PhD Course Environmental Humanities HT2016 Syllabus (pdf 39 kB)

Under hösten 2016 ges också kursen  Teori och metod i historisk forskning, del 1 (7,5 hp)  (på engelska), under ledning av Nina Wormbs.

Forskarutbildningen är till största delen externfinansierad, vilket innebär att alla forskarstuderande finansieras med anslag från stiftelser, fonder och råd. Rekryteringen sker på projektbas och är avhängig de ekonomiska förutsättningarna. Formerna kan se ut på olika sätt, men generellt sker rekryteringen genom utlysning och antagning i konkurrens. Om du är intresserad av att påbörja forskarutbildning är du välkommen med frågor även då ingen utlysning är aktuell.

För information om behörighetskrav och utbildningen, se den allmänna studieplanen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö.

För ytterligare information, kontakta:

Nina Wormbs

Studierektor för forskarutbildningen vid Institutionen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

08 790 85 83

nina.wormbs@abe.kth.se

Dokument för nedladdning:

Lathund för forskarutbildningen 2015 (pdf 160 kB)

Allmän studieplan historiska studier 2015 (pdf 67 kB)

Individuell studieplan (pdf 145 kB)

Doktorandavtal 2006 (pdf 107 kB)

Guidelines for Departmental Service 2016 (pdf 43 kB)

Riktlinjer för institutionstjänstgöring (pdf 53 kB)

Kvalitetspolicy för ABE-skolans forskarutbildningen (pdf 64 kB)

Innehållsansvarig:sabine.hoehler@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2016-10-25