Avhandlingar

[1]
J. Gärdebo, "Environing Technology : Swedish Satellite Remote Sensing in the Making of Environment 1969–2001," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-DLT, 195, 2019.
[2]
A. Svensson, "A Utopian Quest for Universal Knowledge : Diachronic Histories of Botanical Collections between the Sixteenth Century and the Present," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-HOT, 2074, 2017.
[3]
M. I. Perez-Ramos, "A QUEST FOR ENVIRONMENTAL SOVEREIGNTY : Chicana/o Literary Experiences of Water (Mis)Management and Environmental Degradation in the US Southwest," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-HOT, 2073, 2017.
[4]
H. Vikström, "The Specter of Scarcity : Experiencing and Coping with Metal Shortages, 1870-2015," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-HOT, 2075, 2017.
[5]
D. Svensson, "Scientizing performance in endurance sports : The emergence of ‘rational training’ in cross-country skiing, 1930-1980," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-HOT, 2072, 2016.
[6]
E. Paglia, "The Northward Course of the Anthropocene : Transformation, Temporality and Telecoupling in a Time of Environmental Crisis," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-HOT, 2071, 2016.
[7]
C. Cano-Viktorsson, "From Vision to Transition : Exploring the Potential for Public Information Services to Facilitate Sustainable Urban Transport," Licentiatavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-HOT, 2069, 2014.
[8]
P. Bauer, "Sisters! : Förhållandet mellan politisk handling och estetiska strategier i samtida film," Licentiatavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, Trita-HOT, 2067, 2013.
[9]
A. Åberg, "A Gap in the Grid : Attempts to introduce natural gas in Sweden 1967-1991," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, Trita-HOT, 2068, 2013.
[10]
I. Pettersson, "Handslaget : Svensk industriell forskningspolitik 1940-1980," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, Trita-HOT, 2065, 2012.
[11]
M. Emanuel, "Trafikslag på undantag: Cykeltrafiken i Stockholm 1930-1980," Doktorsavhandling Stockholm : Stockholmia förlag, TRITA-HOT, 2066, 2012.
[12]
D. Nilsson, "Pipes, Progress, and Poverty : Social and Technological Change in Urban Water Provision in Kenya and Uganda 1895-2010," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-HOT, 2063, 2011.
[13]
J. Gribbe, "Stril 60 : Teknik, vetenskap och svensk säkerhetspolitik under det kalla kriget," Doktorsavhandling Hedemora : Gidlunds, TRITA-HOT, 2064, 2011.
[14]
M. Fjæstad, "Visionen om outtömlig energi : Bridreaktorn i svensk kärnkraftshistoria 1945–80," Doktorsavhandling Stockholm : KTH, Trita-HOT, 2062, 2010.
[15]
I. Dussauge, "Technomedical Visions : Magnetic Resonance Imaging in 1980s Sweden," Doktorsavhandling Stockholm : KTH, Trita-HOT, 2059, 2008.
[16]
A. Storm, "Koppardalen : Om historiens plats i omvandlingen av ett industriområde," Licentiatavhandling Stockholm : KTH, Trita-HOT, 2047, 2005.
[17]
D. Avango, "Sveagruvan : svensk gruvhantering mellan industri, diplomati och geovetenskap 1910-1934," Doktorsavhandling Stockholm : KTH, TRITA-HOT, 2005:2048, 2005.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal
Innehållsansvarig:Sofia Jonsson
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2019-06-28