Forskarutbildning

Sugen på att forska? Ämnet lockar forskarstuderande från såväl tekniska ämnen som humaniora och samhällsvetenskap. Det fördjupar dagsaktuella frågor med historiska perspektiv, det söker svar som korsar nationella och disciplinära gränser.

Kurser

En fullständig lista över våra kurser hittar du på KTH:s centrala sidor, här!  Vill du se vilka kurser vi planerar att ge framöver hittar du dem i menyn till vänster.

Allmän information

Forskarutbildningen i teknikhistoria vid KTH inrättades i början av 1990-talet, och de första doktorerna utexaminerades 1997. Hösten 2011 hade tjugo doktorer fått ut sin examen. Därtill har avdelningen godkänt sju licentiat avhandlingar.

Forskarutbildningens namn är Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö. Utöver teknikhistoria innehåller den industriminnesforskning, vetenskapshistoria och miljöhistoria – samtliga kännetecknade av ett rumsligt eller materiellt perspektiv på det förflutna. Idag är utbildningen ledande inom sitt område i Sverige och Norden med gott internationellt rykte och starka internationella kontakter.

I forskarutbildningen varvas avhandlingsförfattande med forskarutbildningskurser, dels i Avdelningens egen regi, dels vid andra lärosäten.

Forskarutbildningen är till största delen externfinansierad, vilket innebär att alla forskarstuderande finansieras med anslag från stiftelser, fonder och råd. Rekryteringen sker på projektbas och är avhängig de ekonomiska förutsättningarna. Formerna kan se ut på olika sätt, men generellt sker rekryteringen genom utlysning och antagning i konkurrens. Om du är intresserad av att påbörja forskarutbildning är du välkommen med frågor även då ingen utlysning är aktuell.

Frågor?

Information om behörighetskrav och utbildningen hittar du i den allmänna studieplanen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö. här

För ytterligare information, kontakta: 

Doktorandstudier på KTH

För svar på mer allmänna frågor om doktorandstudier på KTH kan du besöka den centrala administrationens sidor här ! Informationen är på engelska.

Innehållsansvarig:Sofia Jonsson
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2018-02-05