Upcoming Courses

Please note that we reserve the right to make changes to the schedule.

Questions?

For additional information on our PhD programme and third-cycle courses, please contact:

Photo: https://www.maxpixel.net/
Innehållsansvarig:Sofia Jonsson
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2019-02-05