Characterizing uncertain sea-level rise projections to support investment decision

Publicerad 2018-03-06

Ny artikel: Sriver RL, Lempert RJ, Wikman-Svahn P, Keller K (2018) Characterizing uncertain sea-level rise projections to support investment decisions. PLOS ONE 13(2): e0190641.

Artikeln handlar om hur man bättre kan hantera de många olika källor till osäkerhet om framtida havsnivåer genom robust beslutsfattande.

Till sidans topp