Institutionen för samhällsplanering och miljö

Institutionen består av tre avdelningar och ämnesmässigt är inriktad mot områdena: urbana och regionala studier, geoinformatik och geodesi. Kunskapsområdet innefattar vetenskapliga studier av system, modeller och verktyg för förståelse, bevarande, förändring, förvaltning och utveckling av samhället, marken och den byggda miljön. En ambition är att analysera förutsättningar, villkor och strategier för en hållbar samhällsutveckling, såväl i ett nationellt som internationellt sammanhang.

Avdelningen för Geoinformatik

Nyheter

 • Nu satsar vi på vatten!
  2 feb 2017


  Nu har WaterCentre@KTH, KTH:s nya centrumbildning för vattenforskning inrättats. Centret kommer att arbeta inom ramen för ett antal olika forskningsinriktningar för att sammanföra kunskap, erfarenheter, idéer och behov från både olika delar av KTH och partners ute i samhället. Målet är att skapa en bred arena för samverkan kring vattenfrågor.
  David Nilsson, forskare vid avdelningen för historiska studier, Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad är nybliven centrumföreståndare.

 • Kick-off för nätverket Säkraplatser
  15 dec 2016


  Säkraplatser är ett nylanserat tvärvetenskapligt nätverk tänkt att fungera som en nationell resurs för de som arbetar för att göra miljöer säkrare, tryggare och mer inkluderande. Nätverket har sin bas på Kungliga Tekniska Högskolan och kommer, med stöd från Brottsförebyggande rådet (BRÅ), skapa en rad initiativ för utveckling av lokal kunskap och informationsutbyte. Fredagen 27 januari 2017 lanseras Säkraplatser formellt med ett kick-off event.

  Vania Ceccato, docent vid avdelningen för urbana och regionala studier, är koordinator för nätverket.

Kalender

Kontakt

Prefekt

Administration

Forskarutbildning

Grundutbildning

Ekonomi

Vaktmästare

Webbredaktör

Besöksadress:

Drottning Kristinas väg 30

Registratoradress:

registrator.som[at]abe.kth.se

Postadress:

KTH, Kungliga Tekniska Högskolan,
Samhällsplanering och Miljö,
Drottning Kristinas väg 30,
10044 Stockholm

Till sidans topp