Institutionen för samhällsplanering och miljö

Institutionen består av tre avdelningar och ämnesmässigt är inriktad mot områdena: urbana och regionala studier,geodesi och systemanalys. Kunskapsområdet innefattar vetenskapliga studier av system, modeller och verktyg för förståelse, bevarande, förändring, förvaltning och utveckling av samhället, marken och den byggda miljön. En ambition är att analysera förutsättningar, villkor och strategier för en hållbar samhällsutveckling, såväl i ett nationellt som internationellt sammanhang.

Avdelningen för Geoinformatik

Nyheter

 • ERC-anslag till Sverker Sörlin
  17 apr 2018


  Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria på KTH, är en av tio svenska forskare som får anslag i Europeisk forskningsrådet ERC:s utlysning av medel till seniora forskare – ERC Advanced Grants. Han får det för att genomföra en historisk studie av hur miljöstyrningens uppkomst och utveckling.

 • Hur kan vår konsumtion bli hållbar? Forskningsprogram vill ge konkret vägledning
  9 apr 2018


  FN:s hållbarhetsmål är många och delvis mycket utmanande. Ett av dem är målet ”Hållbar konsumtion och produktion”. Målet är på många sätt en utmaning, bland annat därför att tillväxtdrivande konsumtion av varor och tjänster utgör en viktig bas i det moderna samhällsbygget. Samtidigt hänger många av de miljöproblem som världen står inför nära ihop med våra produktions- och konsumtionsmönster. Det gäller bland annat negativ klimatpåverkan, utarmning av ekosystem, utsläpp av miljögifter, och sociala aspekter som hänger samman med den ökade konkurrensen om odlingsbar mark och bristande tillgång på färskvatten.
  Frågan om hur konsumtionsmönster i Sverige kan förändras till att bli mer hållbara lyfts nu i forskningsprogrammet MISTRA Sustainable Consumption som leds av forskare från Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

Kalender

Kontakt

Prefekt

Administration

Forskarutbildning

Grundutbildning

Ekonomi

Vaktmästare

Webbredaktör

Besöksadress:

Drottning Kristinas väg 30

Registratoradress:

registrator.som[at]abe.kth.se

Postadress:

KTH, Kungliga Tekniska Högskolan,
Samhällsplanering och Miljö,
Drottning Kristinas väg 30,
10044 Stockholm

Till sidans topp