Mats Johan Lundström

Mats Johan Lundström

PhD student

08-7909246,

0733-423636

mats.lundstrom[at]infra.kth.se

.

Part-time PhD student and part-time consultant at AQ Arkitekter

www.aq-arkitekter.se/

Editor of PLAN, The Swedish Journal of Planning

www.planering.org/

Research Interest

1. Kommunal planering och stadsbyggnad kopplad till hållbar utveckling (framförallt energianvändning)/ Urban (municipal) planning and design and sustainable development (mainly energy use)

2. Hållbara stadsstrukturer/ Sustainable urban form and structures

Research Projects

Kommunal fysisk planering och hållbar energianvändning. Ingår i energimyndigehtens forsknings- och utvecklingsprojekt Uthållig kommun/ Urban planning and design and sustainable energy systems. A part of the R&D project Sustainable Municipality, financed by the Swedish Energy Agency.

Uthållig kommun

The Sustainable Municipality

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Samhällsplanering och miljö
Senast ändrad: 2009-05-12