Kontakt

Prefekt

Anders Karlström, Professor
Tel: 08-790 92 63
E-post

Administrativt verksamhetsansvarig

Per Olsson (tf)
Tel: 08-790 68 47
E-post

Personalhandläggare

Eva Pettersson
Tel: 08-790 86 62
E-post

Administratör

Lennart Leo
Tel: 08-790 79 36
E-post

Registrator

registrator.tsc@abe.kth.se

Lennart Leo (registrator), Per Olsson (reserv)

Utbildningsexpedition

Teknikringen 72, plan 4

Adress

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Institutionen för transportvetenskap

Teknikringen 72, plan 4
100 44 Stockholm

Till sidans topp