Brazilian land use policies and the development of ecosystem services

Tid: Fr 2017-06-09 kl 13.00

Plats: V1, Teknikringen 76, KTH

Ämnesområde: Mark- och vattenteknik

Licentiand: Flavio Luiz Mazzaro de Freitas

Granskare: Docent Martin Persson, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Huvudhandledare: Universitetslektor Ulla Mörtberg

2017-06-09T13:00 2017-06-09T13:00 Brazilian land use policies and the development of ecosystem services (Mark- och vattenteknik) Brazilian land use policies and the development of ecosystem services (Mark- och vattenteknik)
Till sidans topp