Connecting digital and physical representations through semantics and geometry

Tid: To 2019-05-23 kl 10.00

Plats: V3, Teknikringen 72, KTH

Ämnesområde: Geodesi och geoinformatik, inriktning Geodesi

Licentiand: Gustaf Uggla

Granskare: Dr Helén Rost, Terratec, Sollentuna

Huvudhandledare: Docent Milan Horemuz

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2019-04-25