Construction Clients´collaboration for inter-organizational innovation

Tid: Må 2018-05-28 kl 13.00

Plats: Bora Bora, Teknikringen 10B, KTH

Ämnesområde: Fastigheter och byggande

Licentiand: Susanna Hedborg Bengtsson

Granskare: Docent Stefan Olander, Lunds Universitet

Huvudhandledare: Professor Tina Karrbom Gustavsson

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-04-16