Designing with Urban Sound: Exploring methods for qualitative sound analysis of the built environment

Tid: Fr 2019-02-01 kl 14.00

Plats: A124, Osquarsbacke 5, plan 1, KTH

Ämnesområde: Arkitektur, inriktning Kritiska studier

Licentiand: Nina Hällgren

Granskare: Docent Gunnar Sandin, Lunds tekniska högskola

Huvudhandledare: Professor Katja Grillner

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-12-19