In Search of Lost Deterrence: Two essays on deterrence and the models employed to study the phenomenon

Tid: Ti 2019-03-12 kl 13.00

Plats: Mötesrum 1414, Teknikringen 74D, plan 4, KTH

Ämnesområde: Filosofi

Licentiand: Karl Sörenson

Granskare: Docent Magnus Öberg, Uppsala Universitet

Huvudhandledare: Professor Till Grüne-Yanoff

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2019-02-19