Influence of frequency on compaction of sand in small-scale tests

Tid: Fr 2014-02-07 kl 13.00

Plats: Sal B2, Brinellvägen 23, entreplan

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning mot jord-och bergmekanik

Licentiand: Carl Wersäll

Granskare: Dr Jörgen Johansson, Norges Geotekniske Institutt

Huvudhandledare: Professor Stefan Larsson

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2014-01-16