Life Cycle Assessment in Early Planning of Transport Systems: Decision Support at Network and Project Levels

Tid: To 2018-12-20 kl 10.00

Plats: Ocean/Pacific, Teknikringen 10B

Ämnesområde: Planering och beslutsanalys - Miljöstrategisk analys

Respondent: Carolina Liljenström

Opponent: Robert Karlsson, Trafikverket, Linköping

Handledare: Docent Anna Björklund

2018-12-20T10:00 2018-12-20T10:00 Life Cycle Assessment in Early Planning of Transport Systems: Decision Support at Network and Project Levels (Planering och beslutsanalys - Miljöstrategisk analys) Life Cycle Assessment in Early Planning of Transport Systems: Decision Support at Network and Project Levels (Planering och beslutsanalys - Miljöstrategisk analys)
Till sidans topp